• Naziv: PUŽ MARIJAN
  • Naselje: Novaki Oborovski, 10372
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PUŽ MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 167,21 HRK 668,10 HRK
PUŽ MARIJAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 808,01 HRK 1.157,49 HRK
PUŽ MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.619,56 HRK 2.260,07 HRK
PUŽ MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 949,58 HRK 1.360,28 HRK
PUŽ MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.436,40 HRK 3.150,14 HRK
PUŽ MARIJAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 523,68 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.504,44 HRK 8.596,08 HRK