• Naziv: SUMRAK JURAJ
  • Naselje: Lučelnica, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SUMRAK JURAJ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 95,57 HRK 381,80 HRK
SUMRAK JURAJ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 69,28 HRK 61,23 HRK
SUMRAK JURAJ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 916,17 HRK 1.275,82 HRK
SUMRAK JURAJ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 618,97 HRK 889,03 HRK
SUMRAK JURAJ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 808,47 HRK 1.779,08 HRK
Ukupno 2.508,46 HRK 4.386,96 HRK