• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gornja Zdenčina, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4,48 HRK 17,92 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 434,55 HRK 606,35 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 302,84 HRK 126,34 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 385,43 HRK 145,93 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 374,72 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 274,95 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 526,20 HRK
Ukupno 1.127,30 HRK 2.072,41 HRK