• Naziv: IVAK STJEPAN
  • Naselje: Veleševec, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAK STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 497,07 HRK 1.986,28 HRK
IVAK STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 14.167,67 HRK 12.516,85 HRK
IVAK STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.694,78 HRK 6.974,40 HRK
IVAK STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.457,18 HRK 3.519,93 HRK
IVAK STJEPAN EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 1.542,51 HRK 1.542,51 HRK
IVAK STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.269,96 HRK 9.364,27 HRK
IVAK STJEPAN Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 1.824,49 HRK 0,00 HRK
IVAK STJEPAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 7.071,55 HRK 0,00 HRK
Ukupno 36.525,21 HRK 35.904,24 HRK