• Naziv: BRITVEC MARICA
  • Naselje: Dvoranci, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRITVEC MARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 96,17 HRK 384,35 HRK
BRITVEC MARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 922,68 HRK 1.284,29 HRK
BRITVEC MARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 624,33 HRK 894,37 HRK
BRITVEC MARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 813,43 HRK 1.790,15 HRK
Ukupno 2.456,61 HRK 4.353,16 HRK