• Naziv: ŽUNEC VLADIMIR
  • Naselje: Bratina, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽUNEC VLADIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 355,75 HRK 1.421,52 HRK
ŽUNEC VLADIMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.808,12 HRK 5.342,88 HRK
ŽUNEC VLADIMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.542,21 HRK 3.641,78 HRK
ŽUNEC VLADIMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.395,66 HRK 7.416,62 HRK
Ukupno 10.101,74 HRK 17.822,80 HRK