• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Sparagovići, 20230
  • Grad/Općina: Ston
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 43,70 HRK 174,59 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 418,67 HRK 196,49 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 267,33 HRK 167,18 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 375,27 HRK 263,43 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 398,50 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 242,68 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 559,55 HRK
Ukupno 1.104,97 HRK 2.002,42 HRK