• Naziv: VUK ŠTEFICA
  • Naselje: Blaškovec, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUK ŠTEFICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 132,82 HRK 532,57 HRK
VUK ŠTEFICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 13,89 HRK 78,59 HRK
VUK ŠTEFICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.429,86 HRK 1.995,36 HRK
VUK ŠTEFICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.308,53 HRK 1.874,41 HRK
VUK ŠTEFICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.268,13 HRK 2.769,83 HRK
Ukupno 4.153,23 HRK 7.250,76 HRK