• Naziv: TEČI MARICA
  • Naselje: Suša, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TEČI MARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 64,51 HRK 257,93 HRK
TEČI MARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 693,40 HRK 969,21 HRK
TEČI MARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 592,58 HRK 848,86 HRK
TEČI MARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 616,05 HRK 1.345,54 HRK
Ukupno 1.966,54 HRK 3.421,54 HRK