• Naziv: ŠMAGUC JOSIP
  • Naselje: Dubravica, 10293
  • Grad/Općina: Dubravica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠMAGUC JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 103,85 HRK 419,43 HRK
ŠMAGUC JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.117,62 HRK 1.559,61 HRK
ŠMAGUC JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.151,47 HRK 1.649,50 HRK
ŠMAGUC JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 991,25 HRK 2.164,91 HRK
Ukupno 3.364,19 HRK 5.793,45 HRK