• Naziv: ŠKRINJARIĆ STJEPAN
  • Naselje: Auguštanovec, 10414
  • Grad/Općina: Pokupsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠKRINJARIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 105,72 HRK 422,28 HRK
ŠKRINJARIĆ STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 917,31 HRK
ŠKRINJARIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.013,79 HRK 1.410,90 HRK
ŠKRINJARIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 686,01 HRK 982,75 HRK
ŠKRINJARIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 893,79 HRK 1.966,94 HRK
Ukupno 3.737,42 HRK 5.700,18 HRK