• Naziv: SUDEC FRANJO
  • Naselje: Zamlaka, 42202
  • Grad/Općina: Trnovec Bartolovečki
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SUDEC FRANJO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 105,57 HRK 421,61 HRK
SUDEC FRANJO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 493,62 HRK 2.797,24 HRK
SUDEC FRANJO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.044,25 HRK 1.453,40 HRK
SUDEC FRANJO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 653,74 HRK 936,49 HRK
SUDEC FRANJO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 892,36 HRK 1.963,56 HRK
Ukupno 3.189,54 HRK 7.572,30 HRK