• Naziv: SOFIĆ JOSIP
  • Naselje: Strmec Bukevski, 10410
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SOFIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 147,43 HRK 589,27 HRK
SOFIĆ JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 364,75 HRK
SOFIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.428,35 HRK 1.993,03 HRK
SOFIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.134,69 HRK 1.625,43 HRK
SOFIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.266,78 HRK 2.778,18 HRK
Ukupno 4.496,34 HRK 7.350,66 HRK