• Naziv: GRBAC NIKOLA
  • Naselje: Čanak, 53235
  • Grad/Općina: Plitvička Jezera
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRBAC NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 141,34 HRK 564,83 HRK
GRBAC NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.297,26 HRK 7.350,97 HRK
GRBAC NIKOLA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.253,42 HRK 2.671,54 HRK
GRBAC NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.118,14 HRK 1.910,36 HRK
GRBAC NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 925,28 HRK 1.325,53 HRK
GRBAC NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.823,31 HRK 2.662,79 HRK
Ukupno 10.558,75 HRK 16.486,02 HRK