• Naziv: OREČIĆ ZLATA
  • Naselje: Bratina, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OREČIĆ ZLATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 146,59 HRK 585,49 HRK
OREČIĆ ZLATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.405,85 HRK 1.956,56 HRK
OREČIĆ ZLATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 951,46 HRK 1.362,99 HRK
OREČIĆ ZLATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.239,68 HRK 2.727,69 HRK
Ukupno 3.743,58 HRK 6.632,73 HRK