• Naziv: DŽAMBIĆ DRAGOSLAV
  • Naselje: Čepinski Martinci, 31431
  • Grad/Općina: Čepin
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DŽAMBIĆ DRAGOSLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 213,85 HRK 854,65 HRK
DŽAMBIĆ DRAGOSLAV EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 343,76 HRK 1.948,12 HRK
DŽAMBIĆ DRAGOSLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.070,51 HRK 2.891,52 HRK
DŽAMBIĆ DRAGOSLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.087,91 HRK 1.558,48 HRK
DŽAMBIĆ DRAGOSLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.837,25 HRK 4.029,23 HRK
DŽAMBIĆ DRAGOSLAV Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.095,54 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.648,82 HRK 11.282,00 HRK