• Naziv: KRIVAN EMILKA
  • Naselje: Gornji Marinkovac, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRIVAN EMILKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 339,62 HRK 1.357,12 HRK
KRIVAN EMILKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 7.063,31 HRK 6.041,63 HRK
KRIVAN EMILKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.289,45 HRK 4.590,29 HRK
KRIVAN EMILKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.975,88 HRK 2.830,38 HRK
KRIVAN EMILKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.917,48 HRK 6.398,29 HRK
Ukupno 15.585,74 HRK 21.217,71 HRK