• Naziv: BUDEK DAMIR
  • Naselje: Bukevje, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUDEK DAMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 361,51 HRK 1.444,45 HRK
BUDEK DAMIR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 5.441,04 HRK 4.581,86 HRK
BUDEK DAMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.464,93 HRK 4.923,75 HRK
BUDEK DAMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.605,77 HRK 3.732,79 HRK
BUDEK DAMIR EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 771,25 HRK 771,25 HRK
BUDEK DAMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.105,23 HRK 6.810,12 HRK
BUDEK DAMIR Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 3.101,56 HRK 0,00 HRK
Ukupno 18.851,29 HRK 22.264,22 HRK