• Naziv: ŠIMIN IVAN
  • Naselje: Tomislavovac, 20248
  • Grad/Općina: Ston
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠIMIN IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 74,94 HRK 299,40 HRK
ŠIMIN IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 719,31 HRK 1.001,10 HRK
ŠIMIN IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 463,58 HRK 664,12 HRK
ŠIMIN IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 634,40 HRK 1.395,76 HRK
Ukupno 1.892,23 HRK 3.360,38 HRK