• Naziv: BUDOR JOSIP
  • Naselje: Lupoglav, 10370
  • Grad/Općina: Brckovljani
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUDOR JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 164,23 HRK 665,75 HRK
BUDOR JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.765,71 HRK 2.466,85 HRK
BUDOR JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 880,45 HRK 1.261,21 HRK
BUDOR JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.567,06 HRK 3.424,62 HRK
Ukupno 4.377,45 HRK 7.818,43 HRK