• Naziv: GJURAŠIN BOŽIDAR
  • Naselje: Obrež Zelinski, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GJURAŠIN BOŽIDAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 103,45 HRK 413,23 HRK
GJURAŠIN BOŽIDAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.105,76 HRK 1.552,98 HRK
GJURAŠIN BOŽIDAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 700,98 HRK 1.004,19 HRK
GJURAŠIN BOŽIDAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 987,11 HRK 2.155,96 HRK
Ukupno 2.897,30 HRK 5.126,36 HRK