• Naziv: FOTOVIĆ MIRJANA
  • Naselje: Samoborec, 10347
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FOTOVIĆ MIRJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 197,30 HRK 788,31 HRK
FOTOVIĆ MIRJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.910,66 HRK 2.666,33 HRK
FOTOVIĆ MIRJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.233,76 HRK 1.767,29 HRK
FOTOVIĆ MIRJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.694,63 HRK 3.716,39 HRK
FOTOVIĆ MIRJANA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.116,09 HRK 0,00 HRK
FOTOVIĆ MIRJANA Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 3.710,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.862,44 HRK 8.938,32 HRK