• Naziv: HASAN ZDRAVKO
  • Naselje: Preseka, 10346
  • Grad/Općina: Preseka
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HASAN ZDRAVKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 419,28 HRK 1.675,45 HRK
HASAN ZDRAVKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.340,75 HRK 3.060,60 HRK
HASAN ZDRAVKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.060,98 HRK 5.666,54 HRK
HASAN ZDRAVKO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2017 209,81 HRK 209,81 HRK
HASAN ZDRAVKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.422,66 HRK 4.902,99 HRK
HASAN ZDRAVKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.601,76 HRK 7.899,00 HRK
HASAN ZDRAVKO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.240,62 HRK 0,00 HRK
Ukupno 16.295,86 HRK 23.414,39 HRK