• Naziv: JAGUŠT NADICA
  • Naselje: Donja Greda, 10370
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAGUŠT NADICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 123,00 HRK 491,49 HRK
JAGUŠT NADICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.311,27 HRK 1.847,24 HRK
JAGUŠT NADICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 886,02 HRK 1.269,26 HRK
JAGUŠT NADICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.174,03 HRK 2.564,25 HRK
Ukupno 3.494,32 HRK 6.172,24 HRK