• Naziv: BUGARIN NADICA
  • Naselje: Ježevo, 10370
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUGARIN NADICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 127,05 HRK 507,66 HRK
BUGARIN NADICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 133,15 HRK 849,21 HRK
BUGARIN NADICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.309,38 HRK 1.717,12 HRK
BUGARIN NADICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 775,74 HRK 1.111,30 HRK
BUGARIN NADICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.091,29 HRK 2.393,35 HRK
Ukupno 3.436,61 HRK 6.578,64 HRK