• Naziv: ŠIMUNJAK MARIJAN
  • Naselje: Dubrava, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠIMUNJAK MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 273,73 HRK 1.093,62 HRK
ŠIMUNJAK MARIJAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.088,21 HRK 805,21 HRK
ŠIMUNJAK MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.650,60 HRK 3.699,69 HRK
ŠIMUNJAK MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.547,80 HRK 2.217,18 HRK
ŠIMUNJAK MARIJAN EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 514,17 HRK 514,17 HRK
ŠIMUNJAK MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.351,23 HRK 5.156,41 HRK
ŠIMUNJAK MARIJAN Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
ŠIMUNJAK MARIJAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 2.481,25 HRK 0,00 HRK
Ukupno 11.656,99 HRK 13.486,28 HRK