• Naziv: SEVER ANA
  • Naselje: Donje Orešje, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SEVER ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 123,89 HRK 495,17 HRK
SEVER ANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.176,42 HRK 1.855,41 HRK
SEVER ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.199,76 HRK 1.675,60 HRK
SEVER ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 624,33 HRK 894,37 HRK
SEVER ANA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 257,08 HRK 257,08 HRK
SEVER ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.064,59 HRK 2.334,68 HRK
SEVER ANA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
SEVER ANA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.240,62 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.436,69 HRK 7.512,31 HRK