• Naziv: ZAREP STJEPAN
  • Naselje: Gornja Velika, 10346
  • Grad/Općina: Preseka
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZAREP STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 239,05 HRK 955,37 HRK
ZAREP STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 926,94 HRK 819,07 HRK
ZAREP STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.315,65 HRK 3.231,52 HRK
ZAREP STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.411,35 HRK 2.021,69 HRK
ZAREP STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.053,81 HRK 4.504,17 HRK
ZAREP STJEPAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.097,13 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.043,93 HRK 11.531,82 HRK