• Naziv: PAŽIĆ SLAVICA
  • Naselje: Hrastje, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAŽIĆ SLAVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 122,60 HRK 499,08 HRK
PAŽIĆ SLAVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.316,72 HRK 1.840,86 HRK
PAŽIĆ SLAVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 585,06 HRK 838,10 HRK
PAŽIĆ SLAVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.169,07 HRK 2.555,67 HRK
Ukupno 3.193,45 HRK 5.733,71 HRK