• Naziv: ŠORGIĆ NEDJELJKO
  • Naselje: Biovičino Selo, 22305
  • Grad/Općina: Kistanje
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠORGIĆ NEDJELJKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,55 HRK 354,00 HRK
ŠORGIĆ NEDJELJKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 527,67 HRK 2.989,94 HRK
ŠORGIĆ NEDJELJKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 5.464,21 HRK 4.828,07 HRK
ŠORGIĆ NEDJELJKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 941,00 HRK 1.793,92 HRK
ŠORGIĆ NEDJELJKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 782,44 HRK 1.120,93 HRK
ŠORGIĆ NEDJELJKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 611,99 HRK 1.846,65 HRK
Ukupno 8.415,86 HRK 12.933,51 HRK