• Naziv: MILIČEVIĆ ŠTEFICA
  • Naselje: Radoišće, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILIČEVIĆ ŠTEFICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 74,17 HRK 296,37 HRK
MILIČEVIĆ ŠTEFICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 718,35 HRK 1.002,61 HRK
MILIČEVIĆ ŠTEFICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 499,08 HRK 714,97 HRK
MILIČEVIĆ ŠTEFICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 637,19 HRK 1.397,36 HRK
MILIČEVIĆ ŠTEFICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.193,93 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.122,72 HRK 3.411,31 HRK