• Naziv: SKRAMANČIN TIHOMIR
  • Naselje: Gradići, 10410
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SKRAMANČIN TIHOMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 555,75 HRK 2.220,67 HRK
SKRAMANČIN TIHOMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 5.364,91 HRK 7.469,65 HRK
SKRAMANČIN TIHOMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.512,40 HRK 5.031,54 HRK
SKRAMANČIN TIHOMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.731,79 HRK 10.408,79 HRK
Ukupno 14.164,85 HRK 25.130,65 HRK