• Naziv: BRKIĆ DRAGO
  • Naselje: Šibenik, 22000
  • Grad/Općina: Šibenik
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRKIĆ DRAGO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 147,90 HRK 590,83 HRK
BRKIĆ DRAGO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.246,99 HRK 7.066,14 HRK
BRKIĆ DRAGO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.413,93 HRK 2.006,76 HRK
BRKIĆ DRAGO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.682,23 HRK 2.409,97 HRK
BRKIĆ DRAGO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.255,30 HRK 2.786,87 HRK
BRKIĆ DRAGO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.860,94 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.607,29 HRK 14.860,57 HRK