• Naziv: HRUST VLADIMIR
  • Naselje: Oborovo, 10372
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HRUST VLADIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 87,74 HRK 350,60 HRK
HRUST VLADIMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 938,77 HRK 1.317,56 HRK
HRUST VLADIMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 598,15 HRK 856,91 HRK
HRUST VLADIMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 837,50 HRK 1.829,20 HRK
Ukupno 2.462,16 HRK 4.354,27 HRK