• Naziv: PAŽIN KATARINA
  • Naselje: Vrbovec, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAŽIN KATARINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 82,05 HRK 327,80 HRK
PAŽIN KATARINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 878,83 HRK 1.231,80 HRK
PAŽIN KATARINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 613,12 HRK 878,27 HRK
PAŽIN KATARINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 782,96 HRK 1.710,13 HRK
Ukupno 2.356,96 HRK 4.148,00 HRK