• Naziv: SAKMARDI BARICA
  • Naselje: Gornje Orešje, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SAKMARDI BARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 67,62 HRK 270,49 HRK
SAKMARDI BARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 595,61 HRK
SAKMARDI BARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 470,14 HRK
SAKMARDI BARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 836,35 HRK
SAKMARDI BARICA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.194,84 HRK 322,60 HRK
SAKMARDI BARICA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 492,99 HRK 706,24 HRK
SAKMARDI BARICA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2017 135,68 HRK 5,51 HRK
SAKMARDI BARICA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 572,57 HRK 412,46 HRK
Ukupno 2.463,70 HRK 3.619,40 HRK