• Naziv: LOPAC VLADIMIR
  • Naselje: Senjska Draga, 53270
  • Grad/Općina: Senj
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOPAC VLADIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 82,29 HRK 328,79 HRK
LOPAC VLADIMIR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 666,79 HRK 3.778,24 HRK
LOPAC VLADIMIR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,19 HRK 869,45 HRK
LOPAC VLADIMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 797,03 HRK 1.112,20 HRK
LOPAC VLADIMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 476,67 HRK 682,85 HRK
LOPAC VLADIMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 706,92 HRK 1.550,36 HRK
LOPAC VLADIMIR Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.388,20 HRK 8.321,89 HRK