• Naziv: MANDIĆ MARKO
  • Naselje: Široko Polje, 31403
  • Grad/Općina: Đakovo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MANDIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 296,92 HRK 1.186,48 HRK
MANDIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.175,43 HRK 4.459,26 HRK
MANDIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.018,83 HRK 2.891,98 HRK
MANDIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.834,14 HRK 6.190,23 HRK
Ukupno 8.325,32 HRK 14.727,95 HRK