• Naziv: ŠPOLJAREC IVAN
  • Naselje: Repinec, 10345
  • Grad/Općina: Gradec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPOLJAREC IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 207,08 HRK 827,57 HRK
ŠPOLJAREC IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.338,08 HRK 3.703,56 HRK
ŠPOLJAREC IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.005,82 HRK 2.799,01 HRK
ŠPOLJAREC IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.235,64 HRK 1.770,00 HRK
ŠPOLJAREC IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.779,10 HRK 3.901,59 HRK
Ukupno 9.565,72 HRK 13.001,73 HRK