• Naziv: MAGDIĆ LJUBICA
  • Naselje: Omamno, 10381
  • Grad/Općina: Bedenica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAGDIĆ LJUBICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 72,03 HRK 287,92 HRK
MAGDIĆ LJUBICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 771,78 HRK 1.081,89 HRK
MAGDIĆ LJUBICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 521,50 HRK 747,09 HRK
MAGDIĆ LJUBICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 687,74 HRK 1.502,22 HRK
Ukupno 2.053,05 HRK 3.619,12 HRK