• Naziv: MUŠKON IVAN
  • Naselje: Mala Ostrna, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MUŠKON IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 98,16 HRK 392,12 HRK
MUŠKON IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 308,03 HRK 1.814,84 HRK
MUŠKON IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 944,69 HRK 1.331,99 HRK
MUŠKON IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 650,50 HRK 931,83 HRK
MUŠKON IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 842,24 HRK 1.849,36 HRK
Ukupno 2.843,62 HRK 6.320,14 HRK