• Naziv: SEKIZ DRAGICA
  • Naselje: Ponori, 53225
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SEKIZ DRAGICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,01 HRK 351,58 HRK
SEKIZ DRAGICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 732,27 HRK 4.149,49 HRK
SEKIZ DRAGICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.483,69 HRK 2.156,32 HRK
SEKIZ DRAGICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.828,83 HRK 1.203,29 HRK
SEKIZ DRAGICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 523,38 HRK 749,79 HRK
SEKIZ DRAGICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.075,61 HRK 1.671,24 HRK
Ukupno 6.731,79 HRK 10.281,71 HRK