• Naziv: VIČIĆ DAVOR
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VIČIĆ DAVOR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 340,49 HRK 1.360,68 HRK
VIČIĆ DAVOR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 3.093,23 HRK 17.528,17 HRK
VIČIĆ DAVOR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
VIČIĆ DAVOR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.267,07 HRK 4.547,46 HRK
VIČIĆ DAVOR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.211,39 HRK 3.167,82 HRK
VIČIĆ DAVOR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.880,86 HRK 6.339,20 HRK
Ukupno 12.312,13 HRK 33.401,95 HRK