• Naziv: KAŠNJAR GORAN
  • Naselje: Lupoglav, 10370
  • Grad/Općina: Brckovljani
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KAŠNJAR GORAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1.962,95 HRK 7.843,94 HRK
KAŠNJAR GORAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 18.834,89 HRK 26.215,19 HRK
KAŠNJAR GORAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
KAŠNJAR GORAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 16.608,07 HRK 36.544,95 HRK
Ukupno 41.144,49 HRK 75.959,59 HRK