• Naziv: STUPARIĆ STJEPAN
  • Naselje: Bukevje, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STUPARIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 169,77 HRK 678,41 HRK
STUPARIĆ STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.501,62 HRK 1.218,20 HRK
STUPARIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.644,38 HRK 2.294,67 HRK
STUPARIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.254,29 HRK 1.796,78 HRK
STUPARIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.458,44 HRK 3.198,50 HRK
Ukupno 6.028,50 HRK 9.186,56 HRK