• Naziv: SADAK STJEPAN
  • Naselje: Velika Jamnička, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SADAK STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 355,49 HRK 1.420,60 HRK
SADAK STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 736,75 HRK
SADAK STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.441,17 HRK 4.807,68 HRK
SADAK STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.699,22 HRK 2.434,04 HRK
SADAK STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.054,08 HRK 6.697,81 HRK
Ukupno 9.588,07 HRK 16.096,88 HRK