• Naziv: BAROŠ MARICA
  • Naselje: Puhovo, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BAROŠ MARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 185,86 HRK 742,66 HRK
BAROŠ MARICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 348,19 HRK 1.972,91 HRK
BAROŠ MARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.784,24 HRK 2.484,36 HRK
BAROŠ MARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.115,96 HRK 1.598,65 HRK
BAROŠ MARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.574,07 HRK 3.462,73 HRK
Ukupno 5.008,32 HRK 10.261,31 HRK