• Naziv: KLETEČKI MILAN
  • Naselje: Lipovec Lonjski, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KLETEČKI MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 137,73 HRK 550,38 HRK
KLETEČKI MILAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.335,05 HRK 2.408,51 HRK
KLETEČKI MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.334,10 HRK 1.861,70 HRK
KLETEČKI MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 801,92 HRK 1.148,76 HRK
KLETEČKI MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.183,21 HRK 2.594,86 HRK
Ukupno 5.792,01 HRK 8.564,21 HRK