• Naziv: JAKOPOVIĆ DRAGUTIN
  • Naselje: Prečec, 10370
  • Grad/Općina: Brckovljani
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAKOPOVIĆ DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 126,60 HRK 506,00 HRK
JAKOPOVIĆ DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.199,08 HRK 1.738,79 HRK
JAKOPOVIĆ DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 758,97 HRK 1.087,15 HRK
JAKOPOVIĆ DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.058,43 HRK 2.414,86 HRK
JAKOPOVIĆ DRAGUTIN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.174,64 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.317,72 HRK 5.746,80 HRK