• Naziv: ALEKSIĆ DMITAR
  • Naselje: Gorići, 53225
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ALEKSIĆ DMITAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 162,70 HRK 650,13 HRK
ALEKSIĆ DMITAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.626,07 HRK 9.214,45 HRK
ALEKSIĆ DMITAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.721,45 HRK 2.377,25 HRK
ALEKSIĆ DMITAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.158,91 HRK 1.660,11 HRK
ALEKSIĆ DMITAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.352,90 HRK 3.065,37 HRK
Ukupno 9.022,03 HRK 16.967,31 HRK